PreÅŸedintele

va prezida toate întâlnirile obișnuite sau speciale ale clubului şi ale Comitetului Director. El va menţine legătura cu clubul sponsor și cu reprezentantul districtual Rotaract și/sau Rotary, pentru a se asigura că ei sunt informaţi continuu despre toate acţiunile clubului. El va reprezenta în mod obligatoriu clubul şi interesele lui la toate întâlnirile districtuale Rotaract și/sau Rotary, cu excepţia în care prezintă membrilor clubului un motiv bine întemeiat pentru care nu poate reprezenta clubul.

Vice-preÅŸedintele

va substitui orice membru al C.D. în lipsa acestuia și în plus, va succede automat la funcția de președinte la finalul anului rotaractian curent. Va prelua toate drepturile şi obligaţiile președintelui, în absenţa acestuia. El trebuie să reprezinte în mod obligatoriu clubul şi interesele lui, dacă preşedintele nu poate acest lucru, la toate întâlnirile districtuale Rotaract şi/sau Rotary, cu excepţia cazului în care prezintă membrilor clubului un motiv întemeiat pentru care nu poate realiza acest lucru.

Secretarul

va ţine dosarele clubului. El ţine la zi note despre toate întâlnirile clubului şi ale comitetului, asigurând copii preşedintelui clubului sponsor Rotary în termen de 14 zile; secretarul ţine şi lista membrilor, şi statistica prezenţelor la reuniuni, face convocarea la reuniunile clubului şi comitetului, altele decât cele regulare, în tocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor. El trebuie să reprezinte în mod obligatoriu clubul şi interesele lui, dacă preşedintele sau vice-preşedintele nu pot acest lucru, la toate întâlnirile districtuale Rotaract şi/sau Rotary, cu excepţia în care prezintă membrilor clubului un motiv întemeiat pentru care nu poate realiza acest lucru.

Trezorierul

va avea custodia tuturor fondurilor clubului, ţinând actele necesare și depozitând toate fondurile, exceptând fondul de rezervă, într-o bancă desemnată de comitet. Va raporta starea financiară a clubului de câte ori este solicitat şi va ţine toate actele disponibile examinării de către orice membru al clubului. Trezorierul are drept de semnătură în bancă.

Directorul P.R.

are obligaţia să se ocupe de organizarea întâlnirilor clubului şi ale comitetului, asigurând o bună desfășurare a acestora. El trebuie să anunţe din timp secretarul de locul, data şi ora întâlnirilor. Tot el va asigura împreună cu directorul Serviciul Clubului organizarea de: mese festive, primire de membrii de onoare, primire de invitaţi.

Directorul Serviciul Clubului

va controla buna desfășurare a acțiunilor clubului, el fiind acela care va alcătui echipe și va conduce proiectele din sânul clubului. De asemenea Directorul Serviciului Clubului se va ocupa de evaluarea primară a membrilor clubului (asiduitate) şi va analiza activitatea membrilor de probă, întocmind un raport preliminar, pe baza căruia se va vota acceptarea membrilor de probă.